Phim phung to ba: phung to ba

Người Mẹ Siêu Nhân Tập 9/9-VietSub Người Mẹ Siêu Nhân Incredible Mama 2015
Trói Buộc -VietSub Trói Buộc Love Bond 2005
Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 Full (20/20)-Lồng tiếng Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 The Gentle Crackdown 2008
Không Làm Người Hồng Kông Tập 8/25-Lồng tiếng Không Làm Người Hồng Kông To Be or Not To Be 2015