Phim khang hoa: khang hoa

Đế Cẩm HD-VietSub Đế Cẩm DiJing 2012
Đại Nghĩa Diệt Thân Tập 36 Thuyết Minh-VietSub Đại Nghĩa Diệt Thân My Depraved Brother 2007
Thủy Phát Yên Chi Tập 21/21 Lồng Tiếng-VietSub Thủy Phát Yên Chi Romantic Repertoire 2015
Trói Buộc -VietSub Trói Buộc Love Bond 2005
Mất Tích Bí Ẩn -VietSub Mất Tích Bí Ẩn Into Thin Air 2005
Phụng Hoàng Lâu Tập 30/30-VietSub Phụng Hoàng Lâu Maiden’s Vow 2006