Phim huong hai lam: huong hai lam

Nỗi Lòng Của Cha tập 25/25-VietSub Nỗi Lòng Của Cha Fathers And Sons 2007
Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp Tập 30/30-VietSub Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp Love Is Beautiful 2001
Hạt Giống Hy Vọng Tập 30/30-VietSub Hạt Giống Hy Vọng Seed of Hope 2003
Trói Buộc -VietSub Trói Buộc Love Bond 2005
Dương Quý Phi -VietSub Dương Quý Phi Legend Of Lady Yang 2000
Bước Ngoặt Cuộc Đời Tập 45/45-VietSub Bước Ngoặt Cuộc Đời Golden Faith 2002
Quyền Lực Đen Tối Tập 30/30-VietSub Quyền Lực Đen Tối The Charm Beneath 2005