Nguyễn Bí says: Trả lời
Phim trói buộc 2005 sao k xem được ạ!